Publikacje

 • Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem według nowych zasad

  0 Comments

  W dniu 29 sierpnia 2015 roku wejdzie w życie ustawa nowelizująca przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, mająca na celu zwiększenie ochrony prawa dziecka w trakcie konfliktów rodzicielskich występujących zarówno sytuacji rozwodu rodziców (art. 58 k.r.o.), jak i wtedy gdy rodzice nie rozwodzą się, ale żyją w rozłączeniu (art. 107 k.r.o.). Cel nowelizacji – dobro dziecka […]

 • Odszkodowanie dla pasażera jadącego z pijanym kierowcą

  0 Comments

  Odszkodowanie dla pasażera Mówiąc o odszkodowaniu dla pasażera pojazdu mamy na myśli zarówno pasażera pojazdu, który uległ wypadkowi bez winy kierowcy, jak również o pasażerze pojazdu sprawcy zdarzenia. W obu przypadkach pasażer ma prawo domagania się odszkodowania. W związku z obowiązkiem ubezpieczenia OC, zazwyczaj właściwą drogą jest kierowanie roszczeń do ubezpieczyciela.

 • Zakładanie spółek – jaką spółkę wybrać?

  0 Comments

  Założenie i rejestracja spółki prawa handlowego (niezależnie jakiej) wiąże się ze spełnieniem ściśle określonych wymagań określonych w szczególności przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Należy pamiętać, że spółką prawa handlowego nie jest spółka cywilna, a są nimi spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. Nie wszystkie z nich są też osobami prawnymi (osobowość prawną […]

 • Narkotyki – za co grozi odpowiedzialność karna

  0 Comments

  Posiadanie a zażywanie narkotyku Jak wiadomo wszystko co kojarzy się z narkotykami uważane jest powszechnie za nielegalne. I tak w zasadzie rzeczywiście jest. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w polskim systemie prawa karnego nie jest karalne np. samo spożycie narkotyków. Nie zawsze bowiem zażycie narkotyku wiąże się z jego posiadaniem (zazwyczaj, […]

 • Nowa ustawa o prawach konsumenta – uwaga na regulaminy sklepów!

  0 Comments

  Już jutro – 25 grudnia 2014 roku – wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która rewolucjonizuje prawo konsumenckie. Traci przy tym moc stosowana w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z […]

 • Rozwód z winy czy z zaniechaniem orzekania o winie?

  0 Comments

  Gdy któryś z małżonków decyduje się wystąpić z pozwem o rozwód musi mieć na względzie, że jedną z podstawowych kwestii rozstrzyganych przez sąd jest ustalenie, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Możliwe jest przyjęcie, że winę ponosi jeden z małżonków, oboje lub też, że żaden z małżonków winy nie ponosi. Sąd może […]

 • Ogólna charakterystyka spółki cywilnej i metody jej rozwiązania

  0 Comments

  I. Charakterystyka ogólna spółki cywilnej. Spółka cywilna jest konstrukcją specyficzną, gdyż w zasadzie jest to umowa (stosunek obligacyjny). Polega ona na wzajemnym zobowiązaniu się wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony w umowie spółki. Wspólnicy zawierają więc umowę, której podstawowym elementem jest zobowiązanie do podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia […]

 • Jak skutecznie zabezpieczyć się przed niewykonaniem umowy? – Część I

  0 Comments

  W dzisiejszych czasach nie sposób prowadzić firmę bez zawierania przeróżnych umów. Przedsiębiorcy kupują, sprzedają, świadczą usługi wszelkiego rodzaju. Szczególnym ryzykiem obarczone są kontrakty zawierane z nowym, nieznanym dotychczas podmiotem gospodarczym. Często też transakcje dokonywane są z wieloletnim, sprawdzonym partnerem handlowym i wydaje się, że niepewność związana z brakiem zapłaty (niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy) jest […]

 • Odszkodowanie a zadośćuczynienie

  0 Comments

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie – pojęcia te powszechnie uważa się za tożsame i używa się ich zamiennie. Coraz częściej słyszymy np. w mediach, że ktoś otrzymał zadośćuczynienie, podczas gdy faktycznie doszło do naprawienia szkody poprzez wypłatę odszkodowania. Chociaż dla większości prawników rozróżnienie tych pojęć wydaje się być oczywiste, to jednak w języku potocznym niestety stosuje się […]