Prawo karne / wykroczeń

Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego, w szczególności poprzez:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu/śledztwie) prowadzonym przez policję i prokuraturę
 • występowanie w charakterze obrońców, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego
 • obronę oskarżonych w postępowaniu przed sądami we wszystkich instancjach
 • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia przez sądami we wszystkich instancjach
 • występowanie o ułaskawienie do Prezydenta RP
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych
 • sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji oraz wszelkich innych pism procesowych
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym dotyczącym odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • doradztwo prawne
 • sporządzanie opinii prawnych

 

Nasi prawnicy do spraw karnych:

 

 Zapraszamy do kontaktu