Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria zajmuje się wszechstronnym rozwiązywaniem problemów związanych z szeroko rozumianym prawem rodzinnym. Pomagamy naszym Klientom między innymi w sprawach:

  • o rozwód i separację – (porady prawne, przygotowanie pozwów rozwodowych, wniosków o zabezpieczenie, apelacji i wszelkich innych pism procesowych, reprezentacja przed sądem na każdym etapie postępowania)
  • o alimenty – (porady prawne, pozwy o alimenty i wszelkie inne pisma procesowe, reprezentacja przed sądem na każdym etapie postępowania, alimenty na dzieci, alimenty na małżonka)
  • o podział majątku – (podział majątku po rozwodzie, reprezentacja przed sądami wszystkich instancji, porady prawne, przygotowywanie wszelkich pism w sprawie)
  • związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi – (uregulowanie kontaktów z dziećmi, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej)
  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka – (prowadzenie postępowań sądowych, ustalenie ojcostwa oraz alimenty, porady prawne, przygotowywanie wszelkich pism)
  • dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli – (ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, ustanowienie opiekuna, ustanowienie kuratora).

 

Przez 18 lat istnienia Kancelarii przeprowadziliśmy już kilkaset postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności procesów rozwodowych, o alimenty, podział majątku małżonków oraz spraw związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi. Pozwoliło to zdobyć nam bogate doświadczenie i wypracować skuteczne metody działania, a z prawa rodzinnego uczynić jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii.

Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach rodzinnych:

 

Zapraszamy do kontaktu