Reprezentacja przed sądem

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe na każdym etapie sprawy. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów Kancelarii w postępowaniach cywilnych, karnych oraz administracyjnych.

Kancelaria oferuje także sporządzenie wszelkich pism procesowych na każdym etapie postępowania, w tym środków odwoławczych i zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, sprzeciwy, skargi i skargi kasacyjne).

Znajomość przepisów obowiązujących w danym postępowaniu wielokrotnie przesądza o uzyskaniu oczekiwanego rozstrzygnięcia. Dlatego też w ramach zleconych nam spraw podejmujemy niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie i ochronę interesu naszych Klientów oraz dbamy o terminowość i prawidłowość przebiegu postępowania.