Zespół

ADWOKAT ANDRZEJ LUTY


Adwokat Andrzej LutyJest założycielem Kancelarii i zarządza jej pracą. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej uzyskując w 1980 roku dyplom magistra prawa. W latach 1980 – 1982 odbył aplikację sędziowską. W latach 1982 – 1986 był asesorem sądowym, by następnie przez 11 lat pracować jako sędzia. W 1997 roku założył Kancelarię Adwokacką i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata.

Adwokat Andrzej Luty doradza zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się także w sprawach karnych, w których występuje jako obrońca oskarżonych lub pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. W ramach swojej praktyki zajmuje się ponadto prowadzeniem postępowań odszkodowawczych i dochodzeniem należności.

Reprezentuje Klientów Kancelarii przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed organami i sądami administracyjnymi.

Dzięki wieloletniej praktyce adwokat Andrzej Luty nabył unikalne doświadczenie, które stanowi gwarancję wysokiej jakości usług prawnych oferowanych przez Kancelarię.

ADWOKAT WOJCIECH LUTY


Wojciech LutyAdwokat. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc w Katedrze Prawa Cywilnego z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską na temat charakteru prawnego i istoty umów deweloperskich. Już podczas studiów przygotowywał się do wykonywania zawodu w trakcie praktyk w kancelariach adwokackich, a po ich zakończeniu pracował w renomowanej kancelarii prawnej w Krakowie. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, po której ukończeniu zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki uzyskując jeden z najlepszych wyników.

Posiada doświadczenie z zakresu bieżącej obsługi prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, w szczególności w aspekcie prowadzenia sporów sądowych i opracowywania strategii procesowych.

Adwokat Wojciech Luty specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym,  w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych, a także doradztwie prawnym w zakresie przygotowywania, wykonywania i negocjacji umów oraz dochodzenia wszelkich roszczeń z nimi związanych. Interesuje się problematyką prawną związaną z procesem inwestycyjnym (roboty budowlane) i nieruchomościami. Występuje ponadto jako obrońca w sprawach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądami powszechnymi.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Anna Wrotniak

Pani Anna Wrotniak z wykształcenia jest magistrem pedagogiki. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako sekretarz w placówkach oświatowych w Radzyniu Podlaskim. W ramach swoich obowiązków koordynuje funkcjonowanie biura Kancelarii oraz czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentów. Zajmuje się załatwianiem bieżących spraw Klientów, a także zarządza kalendarzem Kancelarii. Pani Anna Wrotniak odpowiada ponadto za sprawne działanie w zakresie przyjmowania, ekspedycji oraz przekazywania przesyłek.

***

Ponadto z Kancelarią współpracują także inni adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy.