Oferta dla firm

obsługa prawna krakówKancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców

Stała obsługa prawna to najbardziej popularna forma współpracy przedsiębiorców z prawnikami, zapewniająca przede wszystkim szybkie i skuteczne działanie oraz pozwalająca uniknąć ryzyka. Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy ofertę takiej współpracy, w ramach której na bieżąco i w każdej chwili doradzamy osobom prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego, spółkom cywilnym oraz innym podmiotom instytucjonalnym. Oprócz tego istnieje również możliwość skorzystania z naszej pomocy przy pojedynczej czynności lub w konkretnym postępowaniu.

Oferowane przez Kancelarię usługi to w szczególności:

  • bieżąca obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmująca w szczególności sporządzanie i opiniowanie treści umów, ugód, opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji
  • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz związane z tym sporządzanie projektów aktów założycielskich (umów/statutów), na każdym etapie postępowania
  • zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, kasacja) oraz reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
  • sądowe oraz pozasądowe czynności zmierzające do dochodzenia wierzytelności naszych Klientów, a w szczególności prowadzenie spraw o zapłatę
  • udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy
  • przygotowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • pomoc przy przekształcaniu, rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz reprezentacja Klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe

 

Zasady współpracy są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta.