Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

W lipcu tego roku został przekazany do konsultacji projekt nowelizacji KSH i niektórych ustaw zakładający uelastycznienie i unowocześnienie struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich instrumentów ochrony wierzycieli.

Jak podaje Ministerstwo, projekt ten zakłada m.in. umożliwienie tworzenia udziałów beznominałowych, czy też zniesienie minimum kapitałowego (obecnie 5.000 zł). Kapitał zakładowy miałby z kolei stać się fakultatywny, podczas gdy obecnie jest obligatoryjny.

Inną nowością miałoby być unowocześnienie niektórych rozwiązań dotyczących kapitału zakładowego poprzez nową regulację reżimu nabywania przez spółkę własnych udziałów oraz dokonywania obniżenia kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych.

Z punktu widzenia wierzycieli spółki z o.o. najistotniejsze wydaje się wprowadzenie testu wypłacalności, który poprzedzałby wypłaty causa societatis z majątku spółki (a więc pod jednym z tytułów korporacyjnych, a zatem jako wypłata udziału w zysku, zaliczki na poczet dywidendy, umorzenie udziałów czy nabycie przez spółkę własnych udziałów), czy też obowiązek tworzenia przez spółki z o.o. kapitału zapasowego na pokrywanie przyszłych strat.

Planowana nowelizacja objęłaby również spółkę jawną i komandytową poprzez uproszczenie trybu założenia tych spółek oraz zmniejszenie opłat związanych z ich powstaniem.

Prace nad projektem nadal trwają.

Więcej informacji na temat obecnego trybu zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszą kancelarią.

Źródło:
www.ms.gov.pl
Lexis.pl

Kategorie

O Autorze:

Prawnik w Kancelarii Adwokackiej Andrzej Luty, Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc w Katedrze Prawa Cywilnego z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską na temat charakteru prawnego i istoty umów deweloperskich. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym, w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych, a także doradztwie prawnym w zakresie przygotowywania, wykonywania i negocjacji umów oraz dochodzenia wszelkich roszczeń z nimi związanych. Interesuje się problematyką prawną związaną z procesem inwestycyjnym (roboty budowlane) i nieruchomościami. Występuje ponadto jako obrońca w sprawach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądami powszechnymi.