Nieruchomości

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie prawa nieruchomości:

  • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
  • postępowanie przed sądami wieczystoksięgowymi
  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej
  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
  • sprawy o uwłaszczenie nieruchomości rolnych
  • postępowania o wydanie nieruchomości, naruszenie własności lub posiadania
  • przygotowywanie umów zbycia nieruchomości
  • sprawy dotyczące zarządu nieruchomością
  • sprawy związane ze współwłasnością
  • sprawy dotyczące służebności gruntowych, osobistych i przesyłu

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu wynagrodzenia od właściciela urządzenia przesyłowego (słupy energetyczne, instalacje gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne) za bezumowne korzystanie z Państwa gruntu lub ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem.