Odszkodowania

Prowadzenie spraw odszkodowawczych  stanowi jedną z podstawowych dziedzin pracy Kancelarii. W ramach tej specjalizacji reprezentujemy poszkodowanych oraz ich rodziny w postępowaniach dotyczących dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w sprawach o czyny wynikające między innymi z:

  • wypadków drogowych
  • wypadków przy pracy
  • błędów lekarskich
  • śmierci osoby bliskiej
  • przestępstw i niesłusznego aresztowania

Oferujemy ponadto profesjonalną i kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jeżeli na Państwa działce znajdują się bezprawnie słupy energetyczne lub biegną przez nią urządzenia przesyłowe w postaci linii energetycznych czy też instalacji wodociągowych,  kanalizacyjnych lub gazowych – zapewniamy pomoc w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie (wynagrodzenie) za każde z tych urządzeń.