Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Andrzej Luty reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianej administracji. Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie wniosków, odwołań i skarg
  • prowadzenie postępowań przed organami administracyjnymi we wszystkich instancjach
  • prowadzenie postępowań i reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • uzyskiwanie koncesji, licencji, pozwoleń
  • przygotowywania opinii i ekspertyz prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,