Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa handlowego oraz obsługi prawnej przedsiębiorców. Oferowane przez Kancelarię usługi to w szczególności:

  • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego oraz związane z tym sporządzanie projektów aktów założycielskich (umów/statutów), na każdym etapie postępowania
  • zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi, sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, kasacja) oraz reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
  • udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy
  • przygotowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmujące sporządzanie i opiniowanie treści umów, ugód, opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji
  • pomoc przy przekształcaniu, rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz reprezentacja Klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe
  • sądowe oraz pozasądowe czynności zmierzające do dochodzenia wierzytelności naszych Klientów