Prawo, sprawy karne – adwokat

Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Nasz adwokat sprawy karne rozwiązuje nie od dziś, służymy zatem fachową pomocą. Kontakt z naszą krakowską kancelarią wiąże się z takimi usługami jak:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu/śledztwie) prowadzonym przez policję i prokuraturę
 • występowanie w charakterze obrońców, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego
 • obronę oskarżonych w postępowaniu przed sądami we wszystkich instancjach
 • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia przez sądami we wszystkich instancjach
 • występowanie o ułaskawienie do Prezydenta RP
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych
 • sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji oraz wszelkich innych pism procesowych
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym dotyczącym odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • doradztwo prawne
 • sporządzanie opinii prawnych

Jako profesjonalna kancelaria zatrudniamy kadrę adwokatów z każdej specjalizacji. Zarówno doświadczony specjalista prowadzący sprawy karne w Krakowie, jak i prawnik zajmujący się sprawami skarbowymi służą swoją wiedzą oraz pomocą. Dla nas najważniejsze jest to, aby adwokat znał prawo karne i potrafił je umiejętnie – z korzyścią dla klienta – zastosować podczas rozprawy.

 

 

Nasi prawnicy do spraw karnych:

 

 Zapraszamy do kontaktu