Reprezentacja przed sądem

Kancelaria Andrzej Luty specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe na wszystkich etapach sprawy sądowej. Każdy nasz specjalista może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów Kancelarii w postępowaniach cywilnych, karnych oraz administracyjnych.

Nasz przedstawiciel może także dla Państwa sporządzić wszelkie pisma procesowe na każdym etapie postępowania, w tym środki odwoławcze i zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, sprzeciwy, skargi i skargi kasacyjne).

Znajomość przepisów obowiązujących w danym postępowaniu wielokrotnie przesądza o uzyskaniu oczekiwanego rozstrzygnięcia. Dlatego też w ramach zleconych nam spraw podejmujemy niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie i ochronę interesu naszych Klientów oraz dbamy o terminowość i prawidłowość przebiegu postępowania. Doświadczony profesjonalista to pewność, że sprawa przebiegnie zgodnie z Państwa oczekiwaniami.