Windykacja należności, odzyskiwanie długów

W każdej sytuacji, w której dłużnik nie płaci w terminie swoich zobowiązań liczy się szybkość i skuteczność działania, aby windykacja należności była skuteczna. Z tego względu proponujemy Państwu fachową pomoc przy dochodzeniu należności poprzez odzyskiwanie długów w Krakowie, ale również na terenie całego kraju. W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • zgromadzenie informacji o dłużniku i jego sytuacji majątkowej
  • kierowanie do dłużników przedsądowych wezwań do zapłaty
  • negocjowanie warunków ugód sądowych lub pozasądowych
  • wytaczanie powództw i reprezentację w postępowaniach sądowych o zapłatę
  • wszczynanie postępowań egzekucyjnych

W przypadku bezskuteczności postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak majątku dłużnika podlegającego egzekucji, pomagamy naszym Klientom w inny sposób odzyskać ich należności, poprzez m.in.:

  • dochodzenie roszczeń od członków zarządu sp. z o.o.
  • dochodzenia roszczeń od następców prawnych/spadkobierców dłużnika
  • dochodzenie prawa do egzekucji z przedmiotów majątkowych, których dłużnik się wyzbył (przeniósł na inną osobę) z pokrzywdzeniem naszych Klientów