Zespół

 

ADWOKAT ANDRZEJ LUTY


Adwokat Andrzej LutyJest założycielem Kancelarii i zarządza jej pracą. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej uzyskując w 1980 roku dyplom magistra prawa. W latach 1980 – 1982 odbył aplikację sędziowską. W latach 1982 – 1986 był asesorem sądowym, by następnie przez 11 lat pracować jako sędzia. W 1997 roku założył Kancelarię Adwokacką i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata.

Adwokat Andrzej Luty doradza zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się także w sprawach karnych, w których występuje jako obrońca oskarżonych lub pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. W ramach swojej praktyki zajmuje się ponadto prowadzeniem postępowań odszkodowawczych i dochodzeniem należności.

Reprezentuje Klientów Kancelarii przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed organami i sądami administracyjnymi.

Dzięki wieloletniej praktyce adwokat Andrzej Luty nabył unikalne doświadczenie, które stanowi gwarancję wysokiej jakości usług prawnych oferowanych przez Kancelarię

 

WSPÓŁPRACOWNICY


Wojciech Luty

Wojciech LutyAdwokat. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc w Katedrze Prawa Cywilnego z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską na temat charakteru prawnego i istoty umów deweloperskich. Już podczas studiów przygotowywał się do wykonywania zawodu w trakcie praktyk w kancelariach adwokackich, a po ich zakończeniu pracował w renomowanej kancelarii prawnej w Krakowie.

Posiada doświadczenie z zakresu bieżącej obsługi prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, w szczególności w aspekcie prowadzenia sporów sądowych i opracowywania strategii procesowych.

Adwokat Wojciech Luty specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym,  w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych, a także doradztwie prawnym w zakresie przygotowywania, wykonywania i negocjacji umów oraz dochodzenia wszelkich roszczeń z nimi związanych. Interesuje się problematyką prawną związaną z procesem inwestycyjnym (roboty budowlane) i nieruchomościami. Występuje ponadto jako obrońca w sprawach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądami powszechnymi.

 

Tomasz Hebda

Adwokat Tomasz Hebda jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Po zakończeniu studiów prawniczych odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w stosowaniu prawa. Współpracuje z Kancelarią w zakresie prowadzenia procesów sądowych w sprawach karnych i cywilnych.

 

Paweł Szulewski, LL.M.

Prawnik. Doktorant w Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym uzupełniające studia prawnicze w Niemczech i Austrii – EULISP European Legal Informatics Study Programme na Uniwersytecie Leibniza oraz Uniwersytecie Wiedeńskim. Absolwent szkoły prawa austriackiego UJ oraz European Academy of Law and ICT.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas pracy w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie i w Wiedniu. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego oraz austriackiego. Obecnie swoją uwagę skupia wokół prawa nowych technologii, prawa mediów elektronicznych oraz prawa internetu. Autor publikacji naukowych oraz prelegent na licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Zdobywca nagrody Lexis Nexis Best Paper Award 2015 podczas International Legal Informatics Symposium w Salzburgu.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim.
 
 

Marcin Mucharzewski

Adwokat Marcin Mucharzewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2010-2013 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Siedlcach, która zakończyła się zdaniem w 2013 r. z wynikiem pozytywnym egzaminu adwokackiego. Z Kancelarią związany od 2010 roku.

 

Agnieszka Lubczuk

W Kancelarii pracuje od 2004 roku. W 2013 roku ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskując tym samym tytuł magistra administracji. W ramach swoich obowiązków koordynuje funkcjonowanie biur Kancelarii oraz czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentów. Zajmuje się załatwianiem bieżących spraw Klientów, a także zarządza kalendarzem Kancelarii. Pani Agnieszka Lubczuk odpowiada ponadto za sprawne działanie w zakresie przyjmowania, ekspedycji oraz przekazywania przesyłek.

***

Ponadto z Kancelarią współpracują także inni adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy.