Nowa ustawa o prawach konsumenta – uwaga na regulaminy sklepów!

Już jutro – 25 grudnia 2014 roku – wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która rewolucjonizuje prawo konsumenckie. Traci przy tym moc stosowana w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm. ). Wejście w życie ustawy o prawach konsumenta wiąże się także z jedną z większych w ostatnich latach nowelizacją Kodeksu Cywilnego.

W związku z tym wszyscy sprzedawcy powinni znać swoje nowe obowiązki. Wejście w życie ustawy oznacza też natychmiastową konieczność opracowania nowych regulaminów sklepów internetowych lub dostosowania obecnych.

regulaminy sklepów internetowych

© Pakhnyushchyy – Fotolia.com

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

  • obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Zmiany odnoszą się do zakupów nie tylko w sklepach tradycyjnych, ale też w Internecie. Wprowadzono nowe zasady reklamacji, zwrotu, czy naprawy rzeczy. Najważniejsze z nich to:

  • obowiązek informowania konsumenta o głównych cechach produktu, całkowitej cenie do zapłaty, ze wszelkimi kosztami (np. wysyłki) i kosztami ewentualnego zwrotu rzeczy;
  • na każdą dodatkową opłatę konieczne będzie uzyskanie zgody konsumenta;
  • konsument niezadowolony z zakupu będzie mógł od razu żądać jego naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a w przypadku istotnej wady – odstąpienia od umowy. Oznacza to w zasadzie powrót do zasad rękojmi w miejsce „niezgodności towaru z umową”;
  • wydłużono termin na odstąpienie od umowy z dotychczasowych 10 dni do 14 dni (a jeśli sprzedawca nie poinformuje klienta o możliwości odstąpienia – termin ten może wynieść nawet 12 miesięcy)
  • nie można będzie zawrzeć umowy przez telefon bez jej potwierdzenia na trwałym nośniku, np. mailowo, pisemnie; co więcej, telemarketer będzie musiał już na początku rozmowy przedstawić cel rozmowy;

Są to tylko niektóre zmiany, gdyż nowa ustawa – w odróżnieniu od ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – jest aktem dość obszernym, który musi być stosowany i analizowany przy uwzględnieniu innych ustaw, m.in. Kodeksu Cywilnego.

Kancelaria oferuje możliwość sporządzenia regulaminów, opracowania dotychczasowych regulaminów, sporządzenie ekspertyz prawnych dotyczących legalności działań podejmowanych przez sprzedawców, jak również przygotowanie umów zawieranych z konsumentami. 

 

Kategorie

O Autorze:

Adwokat. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Po odbyciu aplikacji adwokackiej zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki uzyskując jeden z najlepszych wyników. Wspólnik i jeden z założycieli kancelarii Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. w Krakowie. Prywatnie pasjonat kolarstwa szosowego i fotografii.