Prawo pracy

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Usługi te obejmują między innymi:

  • reprezentację w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń ze stosunku pracy takich jak ustalenie stosunku pracy, dochodzenie wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy, dodatków za nadgodziny, ekwiwalentu urlopowego, odwołań od nałożonych kar, czy też treści świadectwa pracy
  • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę, rozwiązaniem umowy o pracę, w tym prowadzenie spraw o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, spraw o odszkodowanie, czy też przywrócenie do pracy
  • dochodzenie odszkodowań za szkody związane z wypadkami przy pracy
  • prowadzenie spraw o mobbing, dyskryminację
  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy o pracę;
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
  • prowadzenie negocjacji i mediacji